Podmínky užívání

led, 11 2024

Úvodní ustanovení

Vítejte na našich webových stránkách mudrtichackova.cz, určených pro informace z oblasti praktického lékařství. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') upravují práva a povinnosti při užívání obsahu a služeb našeho webu. Webové stránky jsou vlastněny a provozovány MUDr. Vendulou Sovákovou, se sídlem Palackého třída 1946/75, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami, které tvoří závaznou smlouvu mezi vámi a provozovatelem webu. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, není vám povoleno web používat.

Použití obsahu a služeb

Obsah našich webových stránek, včetně textů, grafik, videí a jiných materiálů, je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Je určen výhradně k osobnímu a nekomerčnímu využití návštěvníků webu. Jakékoliv kopírování, šíření, zveřejňování, úpravy nebo jiné využívání contentu bez předchozího písemného souhlasu je přísně zakázáno. Služby poskytované na webových stránkách jsou určené pro váš osobní užitek a nesmí být využívány pro jakékoli nelegální nebo neautorizované účely.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Podmínek a jejich přečtením se seznamujete s tím, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Zavazujeme se ochraňovat vaše osobní údaje ve shodě s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely, ke kterým byly poskytnuty, a nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

Odpovědnost a omezení odpovědnosti

Provozovatel webu mudrtichackova.cz nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti užívání webových stránek, ani za obsah uveřejněný třetími stranami. Web je poskytován na základě principu "jak je" a "jak je dostupný", a proto provozovatel nezaručuje, že služby budou kdykoliv dostupné, bezpečné nebo bez chyb. Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení upravit, přerušit či ukončit jakoukoliv část webu nebo služeb.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky mohou být provozovatelem webu kdykoliv změněny nebo doplněny. Váš pokračující přístup nebo užívání webových stránek po takových změnách představuje váš souhlas s dodržování aktualizovaných Podmínek. V případě dotazů nebo připomínek ohledně těchto Podmínek se prosím obraťte na MUDr. Vendulu Sovákovou prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Palackého třída 1946/75, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika.

© 2024. Všechna práva vyhrazena.