Ochrana osobních údajů

led, 11 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Dodržování principů ochrany osobních údajů je pro nás nesmírně důležité. Tato část našeho webu je věnována podrobnému vysvětlení, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, ať je to jméno, adresa, e-mail, IP adresa nebo libovolná jiná informace, na základě které je možné osobu identifikovat. Tyto údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Následující odstavce poskytují komplexní informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely, jak je chráníme, komu mohou být předávány a jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, férově a v souladu s právními předpisy. Každé zpracování má svůj oprávněný účel, ať už je to poskytování lékařských služeb, komunikace s pacienty, administrativa, či jiné činnosti související s provozem naší praktické lékařské ordinace. Sbíráme pouze ty údaje, které jsou pro dané účely nezbytně nutné, a uchováváme je po dobu, po kterou je nutné je uchovávat z právních nebo provozních důvodů. Máme zavedený systém ochrany osobních údajů, který zahrnuje fyzická, technická i administrativní opatření, aby byly Vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

Práva subjektů údajů

Podle právních předpisů máte řadu práv souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů. Máte právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu chybných nebo neaktuálních informací, právo na výmaz údajů ve vymezených případech, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených na tomto webu.

Kontaktní informace

Pro otázky a žádosti související s ochranou osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na e-mailu [email protected] nebo na poštovní adrese Vendula Sováková, Palackého třída 1946/75, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika. Jako správce osobních údajů jsme zde pro Vás, abychom zajistili ochranu Vašich údajů a poskytli Vám informace, které potřebujete ke správnému pochopení této oblasti.

© 2024. Všechna práva vyhrazena.